Για το "πόθεν έσχες" των πολιτικών

Όπως έχω γράψει και στο παρελθόν, ο τίτλος δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα καθώς δεν διευκρινίζεται το "πόθεν", αλλά μόνο το "έσχες". Είναι ένα σημείο το οποίο με την τρέχουσα ηλεκτρονική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν, ώστε από τη μια μεριά και λάθος εντυπώσεις να μη δίνονται (εκεί που υπάρχει π.χ. συνδικαιούχος) και από την άλλη να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

Δεύτερον, προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός πως παρουσιάζονται σε πάρα πολλούς πολιτικούς πλειάδα περιουσιακών στοιχείων. Δεκάδες λογαριασμοί, ακίνητα, θυρίδες αλλά και διαφορετικές "εξωτικές" για τον απλό πολίτη μορφές τους. Όπως επί παραδείγματι τα "επενδυτικά χαρτοφυλάκια" ή μεγάλα δάνεια, οι εξασφαλίσεις των οποίων με βάση τη, συνήθως συντηρητική, λογική των τραπεζών, προβληματίζουν.

Εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικοί, μετά από μια υπερδεκαετή κρίση θεσμών και αξιών, οφείλουν να δίνουν ένα πρότυπο και να αντιστρέψουν την κακή άποψη του κόσμου και για τους ίδιους αλλά και για την πολιτική γενικότερα. Γιατί εξ' άλλου ο κόσμος που τους ψηφίζει θα έπρεπε να έχει θετική γνώμη και όχι αρνητική.