Ελλάς το μεγαλείο σου

Η Δημοκρατία της Τσεχίας αλλάζει το όνομα της σε σκέτο "Τσεχία" για να κάνει ευκολότερη τη διαφήμιση της χώρας μέσω των προϊόντων της:
"The foreign ministry will ask the United Nations to include in its databases the correct equivalents of the country name in its official languages ... We recommend using the single-word name in foreign languages in situations when it’s not necessary to use the country’s formal name: sports events, marketing purposes etc"

Πηγή: Business Insider

- - -

Στην Ελλάδα όμως, όπως σε όλα τα πράγματα πηγαίνουμε αντίθετα στο ρεύμα, απαγορεύοντας την χρήση του ονόματος Ελλάς-Ελλάδα-Greece-Hellas σε εταιρείες, βάσει του άρθρου 123, παράγραφος 3α, του Ν. 4072/2012

Δεν καταχωρίζονται ως σήματα τα ονόματα κρατών, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται, στο άρθρο 6 τρις της Συνθήκης των Παρισίων για τη προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ν. 213 1975 Α ́258 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου ενδιαφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις.

Με λίγα λόγια αγαπητοί φίλοι, βγήκε νόμος το 2012 για να εφαρμοστεί κατά το δοκούν η Συνθήκη των Παρισίων του 1975. Γιατί κατά το δοκούν;

Διότι η Συνθήκη των Παρισίων αναφέρει ρητά:

"Αι χώραι της Ενώσεως δεν υποχρεούνται εις εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων, εφ' όσον η προβλεπομένη ως ανωτέρω υπό στοιχείον α' χρήσις ή καταχώρησις δεν είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να δημιουργή εις το κοινόν την εντύπωσιν δεσμού μεταξύ του εν λόγω οργανισμού και των θυρεών, σημαιών, εμβλημάτων, αρχικών γραμμάτων και ονομασιών ή εαν η χρήσις ή καταχώρησις αύτη δεν είναι πράγματι τοιαύτης φύσεως ώστε να εξαπατά το κοινόν περί της υπάρξεως δεσμού μεταξύ του χρήστου και του οργανισμού.”

Δεν είναι δυνατόν, να υπάρχουν κόμματα όπως το κόμμα “Νέα Ελλάδα” ή το πρώην κόμμα του κυρίου Λοβέρδου “Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα” και να απαγορεύεται η χρήση του ονόματος Ελλάς, Ελλάδα, Greece, Hellas από εταιρείες, γιατί δήθεν αυτό δημιουργεί σύγχυση και σύνδεσμο μεταξύ του οργανισμού και των ονομασιών.

Πρόκειται για αντιδιαφήμιση για την χώρα μας, την ώρα που χιλιάδες επιχειρήσεις που με την πινακίδα τους ή το σήμα τους διαφημίζουν την Ελλάδα, με τις εργασίες τους στο εξωτερικό, αλλά κατά το νομοθέτη αυτό δε μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας και την λέξη Ελλάς, Ελλάδα, Greece, Hellas.

Ας παραδειγματιστούμε από τις ενέργειες της Τσεχίας. Δε θα πέσει το μεγαλείο της Ελλάδας, ούτε θα αυξηθούν περισσότερο οι απατεώνες αν επιτραπεί στους φορολογούμενους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν το όνομα της πατρίδας τους.