Επίσχεση εργασίας Ο.Α.Σ.Θ. - Μάιος 2017

Όμορφη η εικόνα του νεογέννητου αλλά κάποτε δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με τα προβλήματα της περιφέρειας;

Πλημμύρες 2014, Πλημμύρες και Παγετός 2015, Κατολισθισεις 2016, Απεργία Ο.Α.Σ.Θ. 2016, Απεργία Ο.Α.Σ.Θ. 2017.

Το πρόβλημα δε θα το λύσει η απομακρυσμένη από τα κονδύλια και το κέντρο εξουσίας περιφέρεια. Όμως οφείλει να προβλέψει, να μεριμνήσει όσο μπορεί για τη διευκόλυνση των πολιτών όσο διαρκεί το πρόβλημα. Έτσι ίσως και να βρει - ακόμα και τυχαία - μόνιμες λύσεις που θα μας απεγκλωβίσουν από τους εκβιασμούς κυβέρνησης και συνδικάτων.