Πρωτοβουλία 1: Η Περιφέρεια να σχεδιάσει και να ηγηθεί στην προσπάθεια.

Οι Πολίτες Μπροστά λέμε: η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει υπόθεση της Περιφέρειας. Δεν είναι υπόσχεση. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να δώσει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και να οδηγήσει στην ευημερία. Θα πρέπει όμως να διαθέτει διοίκηση με όραμα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να διαθέτει σχέδιο.

Ένα σχέδιο που θα εμπεδώνει την ισόρροπη ανάπτυξη, θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα κινητοποιώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και, σε συνεργασία μαζί της, θα ενισχύει την απασχόληση και θα καταπολεμά την ανεργία και τη φτώχεια, θα συμβάλει στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, χωρίς πρακτικές υδροκεφαλισμού του κέντρου.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το μέλλον της Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τους ανθρώπους και τους πόρους της, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της γεωγραφικής της θέσης. Στη νέα οικονομική πραγματικότητα η Περιφέρεια με τις αρμοδιότητες που έχει ως αυτοδιοικητική δομή οφείλει να σχεδιάζει και να υλοποιεί την ανάπτυξη. Με στόχο την αναπτυξιακή της αυτοδυναμία πρέπει και μπορεί:

  • Να συγκροτήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσεων με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, ώστε οι επιχειρήσεις –μεγάλες, μεσαίες και μικρές– να πετύχουν την παραγωγικότητα που θα τις καταστήσει μακροχρόνια βιώσιμες, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.
  • Να βελτιώσει δραστικά τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά της για να στηρίξει τους στόχους αυτούς, αλλά και για να εκπληρώσει τη νέα παραγωγική και κοινωνική της αποστολή.
  • Να ανταποκριθεί δυναμικά στις απαιτήσεις του νέου διεθνοποιημένου θεσμικού, πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος, διευρύνοντας τη διεθνή παρουσία της.
  • Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη δική της ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Πιστεύουμε ότι μόνο οι χειραφετημένες πολιτικά και οικονομικά δυνάμεις μπορούν να οργανώσουν και να κινητοποιήσουν το δυναμικό των Περιφερειών, να αξιοποιήσουν εθνικές και υπερεθνικές συνεργασίες. Μόνο αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα των Περιφερειών, μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά και παραγωγικά τους διαθέσιμους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που τις αφορούν.

- - -

Προσωπικό Σχόλιο:

Η διοίκηση Ψωμιάδη-Τζιτζικώστα δεν έχει σχέδιο. Κινήθηκε και συνεχίζει να κινείται με την λογική των προσωπικών εξυπηρετήσεων, την λογική προβολής προς όφελος της του έργου των προηγούμενων (κρατικών) διοικήσεων, όπως η περίφημη απορρόφηση του Ε.Σ.Π.Α. Περισσότερα στοιχεία για το τελευταίο θα δοθούν σε επόμενες καταχωρήσεις.

Οι άξονες που κινήθηκε είναι η χρηματοδότηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων για εκλογικούς λόγους, η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της περιφέρειας ως εκλογικό κέντρο, αλλά και η "αντίθεση¨" σε ορισμένες πολιτικές ακόμα και για προσωπικούς επιχειρηματικούς λόγους του περιφερειάρχη!

Το παραπάνω δείγμα οτι η σημερινή διοίκηση όχι απλά δεν έχει σχέδιο αλλά δεν κρατάει ακόμα και τα προσχήματα απέναντι στους πολίτες.

Ο παραπάνω πρώτος άξονας του συνδυασμού "Πολίτες Μπροστά" αποτελεί το γενικό στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καιρός να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.