Πρωτοβουλία 2: Η καινοτομία οδηγός της ανάπτυξης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό και θεσμούς που είναι σε θέση –εφόσον στηριχθούν και διαμορφωθεί ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον– να δώσουν νέα δυναμική στην ανάπτυξη.

Σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρείες Πληροφορικής, Τεχνόπολη, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Oμάδες Θερμοκοιτίδων και άλλες δομές, ερευνητές και επιχειρηματίες –παρά τις αντίξοες συνθήκες– ερευνούν, ανακαλύπτουν, εφαρμόζουν και παράγουν νέα υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες. Πρέπει να σταθούμε κοντά σ’ αυτό το δυναμικό και να το εντάξουμε στην παραγωγική διαδικασία, για να δομήσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο βιώσιμο, ανταγωνιστικό, εξωστρεφές.

Η Βιοτεχνολογία (Νανοϋλικά & Ενέργεια, Νανοηλεκτρονική, Φωτονική, Νανοϊατρικη, Βιοηλεκτρονική κ.λπ.), τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, με τις εφαρμογές τους, διασταυρώνονται και καλύπτουν οριζόντια όλους τους τεχνολογικούς και παραγωγικούς τομείς. Η ενέργεια, τα ηλεκτρονικά, τα οικοδομικά υλικά, τα χημικά, το περιβάλλον, τα τρόφιμα, η κλωστοϋφαντουργία, η γεωργία, ο τουρισμός, η ναυτιλία, ο πολιτισμός (ακόμη και η μόδα) θα μπουν σε μια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν αναδυόμενες αγορές που θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Είναι τομείς που προσφέρονται για την εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η ανάπτυξή τους είναι σε πλήρη συμφωνία με τη στρατηγική για έξυπνη παραγωγή, καθώς προωθεί τον στόχο της ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η πολιτική αυτή εξειδικεύει τις εθνικές και Ευρωπαϊκές προτεραιοτήτων στην ΠΚΜ και διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης σε διαθέσιμους πόρους.

Στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν θετικές προϋποθέσεις για τη στροφή της παραγωγής στις νέες τεχνολογίες καθώς:

  • υπάρχει ήδη κρίσιμη μάζα και δίκτυο εταιρειών και φορέων
  • υπάρχει ήδη καινοτομική συστάδα επιχειρήσεων και σύνδεσμος στο πεδίο
  • υπάρχει ενεργή και ουσιαστική συνεργασία στο πεδίο με Βαλκανικές και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Με την παρακμή της παραδοσιακής βιομηχανίας της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες δεν αφορούν μόνο στη δημιουργία νέων βιομηχανιών και εταιρειών αλλά βρίσκουν εφαρμογή κατ’ εξοχήν και στο μετασχηματισμό, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων.

Οι νέες τεχνολογίες:

Η Περιφέρεια πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους:

  • αναλαμβάνοντας οριζόντιες δράσεις ενίσχυσης των τεχνολογικών και καινοτομικών πρωτοβουλιών
  • προωθώντας χρηματοδοτικό πλαίσιο ενίσχυσης των επενδυτικών δραστηριοτήτων
  • υποστηρίζοντας μορφές σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. Venture Capitals)
  • ενισχύοντας τις συνέργειες και συνεργασίες που μπορεί να αναπτυχθούν μέσω των νέων τεχνολογιών ανάμεσα σε τομείς, σε φορείς και οργανισμούς
  • ενισχύοντας τη συνεργασία της τοπικής βιομηχανίας και παραγωγής με τα ερευνητικά ιδρύματα, με προγραμματικές συμβάσεις, με συνεργασίες σε καινοτομικές εφαρμογές, με υποτροφίες διατριβών κυρίως σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με πολιτικές που ευνοούν τη μεταφορά τεχνολογίας και με υποβολή και υποστήριξη ευρεσιτεχνιών

Προσωπικό Σχόλιο:

Η διοίκηση Ψωμιάδη-Τζιτζικώστα παρακολούθησε αμέτοχη τις εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών και των πρωτοβουλιών συνεργασίας των φορέων καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας. Υπάρχουν στελέχη τους τα οποία χρημάτισαν σε υψηλόβαθμες θέσεις τα οποία ομολογούν πως η μόνη σχέση τους με την τεχνολογία είναι η γνώση οτι

"το κινητό τηλέφωνο με το πράσινο κουμπί ανοίγει, με το κόκκινο κλείνει"

Δυστυχώς όμως με τέτοιες λογικές η Περιφέρεια δε θα πάει μπροστά. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των φορέων που απαρτίζουν το οικοσύστημα έρευνας και τεχνολογίας είτε είναι κερδοσκοπικοί, είτε μη κερδοσκοπικοί πρέπει να μπει ως προτεραιότητα της.

Η Νιόβη Παυλίδου είναι το πρόσωπο στο οποίο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να αντικατοπτριστεί η σχέση της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο και τα Ερευνητικά Κέντρα αφού και η ίδια προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο και έχει πολυετή εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα.