Πρωτοβουλία 3: Νέα ώθηση στην αγροτική παραγωγή

Το μικρό μέγεθος των γεωργικο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν επιτρέπει την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας που θα κάνουν τα προϊόντα ανταγωνιστικά στην ελληνική και τις ξένες αγορές. Η μικρή εκμετάλλευση δεν ευνοεί την εφαρμογή καινοτομιών, δεν δημιουργεί βιώσιμες μονάδες συσκευασίας και μεταποίησης, ενώ η προβολή των προϊόντων και η διανομή είναι σχεδόν αδύνατη από κάθε παραγωγό ξεχωριστά.

Παραδοσιακές καλλιέργειες αλλά και νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως επώνυμο κρασί, λάδι και ελιές με ονομασία προέλευσης, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και βότανα –που συνιστούν ισχυρό πλεονέκτημα της Κεντρικής Μακεδονίας– πολύ συχνά, δεν αποδίδουν ικανοποιητικό εισόδημα για να κρατήσουν παλιούς παραγωγούς στον τόπο τους και να προσελκύσουν νέους και δυναμικούς καλλιεργητές.

Με τη συμβολή και τη στήριξη της Περιφέρειας να δημιουργηθούν νέα συνεργατικά σχήματα και άλλες μορφές συνεργασίας που θα εμπλέκουν τους παραγωγούς, ιδιώτες που διαθέτουν κεφάλαια, υποδομές, εμπειρία ή τεχνογνωσία σε ειδικούς τομείς (όπως συσκευαστήρια ή μεταποιητικές μονάδες αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, δίκτυα διανομής, δυνατότητες προβολής κ.ά.) και δημόσιους φορείς (όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ΟΠΕ, Συνεταιρισμούς, Περιφέρεια κ.ά.). Αυτή η συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου θα επιτρέψει στους παραγωγούς να εξασφαλίσουν επαρκή κεφάλαια, να προχωρήσουν στην εφαρμογή νέων καλλιεργητικών μεθόδων και καινοτομιών, καλύτερη πρόσβαση σε νέες αγορές, τυποποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων τους. Θα εξασφαλίσουν δηλ. τις προϋποθέσεις που είναι απολύτως αναγκαίες για να επιβιώσει η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή στο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου κάθε παραγωγός χωριστά δεν έχει καμιά τύχη.

Η κρίση που έθιξε ιδιαίτερα τον αστικό πληθυσμό έστρεψε πολλούς νέους ανθρώπους στην αναζήτηση ευκαιριών δημιουργικής απασχόλησης στην ύπαιθρο. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο παρελθόν για την προσφορά γης σε νέους αγρότες πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν.

  • Προτείνουμε τη δημιουργία Τράπεζας Γης η οποία θα συγκεντρώσει σχολάζουσες ιδιοκτησίες, εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται, και που βαρύνουν τους σημερινούς ιδιοκτήτες τους (συνήθως κατοίκων πόλεων) με φόρους και άλλες διαχειριστικές δαπάνες ενώ δεν αποδίδουν τίποτε. Οι ιδιοκτησίες αυτές μπορούν να συνενωθούν εθελοντικά και να διατεθούν δωρεάν ή με συμβολικό τίμημα σε νέους καλλιεργητές-επιχειρηματίες για την ανάπτυξη δυναμικών και βιώσιμων καλλιεργειών. Η απασχόληση θα τονωθεί και καινοτόμες εφαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν χάρις στο δυναμισμό των νέων καλλιεργητών.

  • Παράλληλα, πρέπει να διευκολυνθούν όσοι στρέφονται επιχειρηματικά στην αγροτική παραγωγή με τη δημιουργία ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο να ευνοεί την εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργειών και μεθόδων, προσφέροντας προστασία στο ξεκίνημά τους. Να συμφωνηθούν προκαθορισμένες και απλά σχεδιασμένες διαδικασίες χρηματοδότησης με στάδια υλοποίησης σε περιβάλλοντα προστατευμένα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα.

  • Πρέπει να δημιουργηθούν νέα πλαίσια δράσης με συγκεκριμένα Πρωτόκολλα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα πρωτόκολλα αυτά θα πρέπει να αφορούν κυρίως νέους επιχειρηματίες-αγρότες ή και πολίτες που μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δράσεων με αρωγό το κράτος. Στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει και η δημιουργία θερμοκοιτίδων γεωργικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για πειραματικές καλλιέργειες.

Ο αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής –και γενικότερα του διατροφικού κλάδου– πρέπει να λάβει υπόψη του τη αυξανόμενη φροντίδα των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή. Η γεωργία υψηλής ακρίβειας, με περιορισμό φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.λπ. και, γενικότερα, η κατά το δυνατό βιολογική διαδικασία παραγωγής τροφίμων, δεν αυξάνει μόνο την εμπορική αξία των προϊόντων αλλά έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, παράγων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής.

Προσωπικό Σχόλιο:

Είχα δώσει τη σχετική πηγή στο προσωπικό σχόλιο για την Πρωτοβουλία 1, αλλά εδώ ταιριάζει γάντι γιατί αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Αυτή τη φορά θα κλέψω το απόσπασμα από το frappelections:

Απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου σχετικά με το Νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή για το γάλα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής του αυτοδιοικητικού συνδυασμού της «Αλληλεγγύης» απάντησε:

“Η θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της «Αλληλεγγύης» για το Νομοσχέδιο που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή για το γάλα είναι ξεκάθαρη. Είμαστε κατά της επιμήκυνσης των ημερών του φρέσκου γάλακτος, γιατί θεωρούμε ότι αν αυτό γίνει, θα πληγεί ανεπανόρθωτα η κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα μας, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία. Ενώ παράλληλα θα αρχίσουν οι αθρόες εισαγωγές γάλακτος από ξένες χώρες, αμφιβόλου ποιότητας και υγιεινής, αφού δεν θα γνωρίζουμε ούτε τους ελέγχους, ούτε την επεξεργασία που θα έχει υποστεί το εισαγόμενο γάλα, στη χώρα παραγωγής του. Εμείς λοιπόν και για λόγους δημόσιας υγείας αλλά και στήριξης της εθνικής μας οικονομίας, ζητούμε από την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα αυτό το Νομοσχέδιο και από τους Βουλευτές που θα κληθούν να το ψηφίσουν, να το καταψηφίσουν”

Εγώ προσωπικά δεν έχω άποψη για το θέμα μια και δεν είμαι ειδικός και πιθανόν να έχει και δίκιο ο Τζιτζικώστας, όμως πιστεύω ότι πριν από κάθε δήλωση θα έπρεπε, όπου χρειάζεται, να κάνει και ένα disclaimer ο υποψήφιος ή τουλάχιστον το γραφείο τύπου του. Όχι τίποτα άλλο αλλά τουλάχιστον έτσι αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία ο λόγος του υποψηφίου που στηρίζουν με τις υπηρεσίες τους. Εδώ ας πούμε λείπει το παρακάτω κείμενο.

disclaimer : Από το 2001 έως το 2007 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τομέα της παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, δημιουργώντας μια σύγχρονη μονάδα που στηρίζεται σε βιολογικά πρότυπα, με την επωνυμία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ

Μάλλον η σημερινή διοίκηση αντιμετωπίζει την αγροτική ανάπτυξη μέσα από το πρίσμα των προσωπικών της συμφερόντων. Μήπως αυτό πρέπει να αλλάξει;