Πρωτοβουλία 4: Η βιομηχανία μπορεί να κερδίσει το μέλλον


Η αναζωογόνηση της βιομηχανίας πρέπει να στηριχθεί σε νέα προϊόντα, ανταγωνιστικά κυρίως με την ποιότητά τους, σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, η ένδυση, τα χημικά, οι νέες τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τη μακρά βιομηχανική παράδοση μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα παραγωγική βάση, εξωστρεφής και ανταγωνιστική.

Σ’ αυτούς τους τομείς καθοριστική είναι η συμβολή των μικρών και μεσαίων μονάδων. Ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες, στις οποίες εκδηλώνεται η εφευρετικότητα των νέων ανθρώπων, η αρχή γίνεται με φιλόδοξες εφαρμογές καινοτομιών. Η στήριξη αυτών των προσπαθειών είναι αναγκαία γιατί από την επιτυχία τους θα εξαρτηθεί το παραγωγικό μέλλον της Κεντρικής Μακεδονίας και το μέλλον της ίδιας της νέας γενιάς.

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η εξασφάλιση ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων. Οι δραστήριοι νέοι δεν έχουν συνήθως τα αναγκαία κεφάλαια για να βάλουν σε εφαρμογή τις καινοτόμες ιδέες τους. Ένα πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θα προικοδοτηθεί με ικανά κεφάλαια, εθνικά ή ευρωπαϊκά, θα μπορούσε να αναλάβει το ρίσκο της αρχικής χρηματοδότησης με αντάλλαγμα τα πιθανά οφέλη από την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Επίσης, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν συνεργασίες Τραπεζών, ΑΕΙ, Ιδιωτών. Η Περιφέρεια μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο ενισχύοντας και προωθώντας αυτές τις πρωτοβουλίες.

Η γραφειοκρατία, παρά τις εξαγγελίες, παραμένει και φρενάρει την επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες πνίγονται σε ένα πέλαγος αδιαφάνειας, άσκοπων ελέγχων, χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών. Πρέπει επειγόντως να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Διαφάνεια στις άδειες χωροθέτησης, ταχύτητα στους αναγκαίους ελέγχους, μείωση του κόστους και του χρόνου ίδρυσης των νέων εταιρειών. Η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και σχετικών δικαιωμάτων μπορεί,επίσης,να διευκολύνεται από ειδική υπηρεσία της Περιφέρειας.

Το μικρό μέγεθος των μονάδων δίνει ευελιξία στις επιχειρήσεις, τους στερεί όμως τα πλεονεκτήματα των ισχυρών του κλάδου, όπως αποτελεσματική πολιτική προώθησης των προϊόντων, εύκολη πρόσβαση στις καινοτομίες, μειωμένο κόστος μεταφορών κ.λπ. Τα μειονεκτήματα του μικρού μεγέθους πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη συνεργασία περισσότερων επιχειρήσεων στο πλαίσιο κοινοπρακτικών σχημάτωνή και άλλων μορφών συνεργασίας που θα ιδρυθούν από κοινού με τράπεζες, ΑΕΙ, Επαγγελματικούς φορείς, ΟΠΕ, ΔΕΘ ακόμη και με ενώσεις καταναλωτών. Η Περιφέρεια πρέπει να παρέμβει καταλυτικά σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει η Περιφέρεια να προχωρήσει στη συγκρότηση ενός περιφερειακού προγράμματος υλοποιούμενο από τους Δήμους και την ΠΚΜ για τον αναπροσανατολισμό και οικονομική ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στον τουρισμό, τον πολιτισμό, τις εφαρμοσμένες τέχνες και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • ο αναπροσανατολισμός της τοπικής οικονομίας σε επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης

  • η ανάπτυξη της εσωτερικής συνεργασίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια στην τοπική επιχειρηματικότητα και να μηδενιστεί η αναμονή για αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά Δημοσίου

  • δημιουργία δικτύου One Stop Shop μέσω του οποίου: υφιστάμενες επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για τις εμφανιζόμενες τοπικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις ανάγκες αδειοδότησης και τα αναμενόμενα έσοδα, ενώ σε δεύτερο στάδιο το OSS θα αναλαμβάνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και η επιχείρηση θα ασχολείται απερίσπαστα με την αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας

Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό πόρων από ΕΕ, ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ, ενώ η καλή λειτουργία κάθε εμπλεκόμενου φορέα θα ελέγχεται από εξειδικευμένους, ανεξάρτητους διεθνείς φορείς, βάσει διεθνών προτύπων τα οποία θα επιβλέπονται ηλεκτρονικά από την ΠΚΜ. Η πρώτη δράση θα αφορά στη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη διευκόλυνση των εξαγωγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα είναι κατά 100% χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ μέσω του ICT Innovation Vouchers και θα ξεκινήσει εντός του 2014, αποκλειστικά από την ΠΚM.

Προσωπικό Σχόλιο:

Ίσως η συγκεκριμένη παρατήρηση αφορά περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις ή αυτές που πασχίζουν να βρεθούν στο μεταβατικό στάδιο και να μεγαλώσουν τον κύκλο εργασιών τους και τις επενδύσεις τους. No matter what από την στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας, δηλαδή την έναρξη στην εφορία και το Εμπορικό ή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είτε αυτή είναι oil drilling company είτε περίπτερο πληρώνει το ίδιο ποσό στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Ένα ποσό που ξεκινά από χαμηλά και αυξάνεται όχι με τον κύκλο εργασιών ή τα κέρδη, αλλά με τα χρόνια, ανάλογα σε ποια κλάσση κρίνει το κράτος οτι ανήκει κανείς κ.ο.κ. Μάλλον ο ΟΑΕΕ θεωρεί ότι γηράσκω αεί πλουτιζόμενος. Αν υπολογίσει κανείς και ένα εύλογο ποσό για φόρο κάθε χρονιά, η θηλειά αρχίζει και σφίγγει γύρω από τον Ελεύθερο Επαγγελματία.

Μόνο ελεύθερος δεν είναι λοιπόν ο ελεύθερος επαγγελματίας. Με τέτοιους όρους δεν γίνεται επιχειρηματικότητα. Αντίστοιχα με εκδικητικά μέτρα απέναντι στους ασφαλισμένους που δε καταφέρνουν λόγω κρίσης να πληρώνουν το ταμείο, δεν βγαίνει κάτι, αντίθετα αυξάνεται η κοινωνική αναταραχή.

Η περιφέρεια πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες μαζί με την κοινωνία των πολιτών για την στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιομηχανίας. Επίσης, η κρίση μας έδειξε πως εναλλακτικά μοντέλα όπως αυτό της συνεργατικής ιδιοκτησίας στέκονται αρκετά καλά. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν συμμετοχή στα κέρδη, αναλαμβάνοντας όμως και αντίστοιχη ευθύνη και ρίσκο. Επίσης επιβάλλεται η στενή συνεργασία με το Κ.Ε.Π.Ε. για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των μελετών του και την πιθανή εφαρμογή τους στο λιμάνι, το αεροδρόμιο και τη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.