2018-04-01 Περί νερού και (αναξίου) ηγεσίας

Χωρίς πολλά λόγια.