2018-10-02 Προγραμματισμένη σύμπλευση Ν.Δ.-Κιν.Αλ.

Τι δεν καταλαβαίνεις συμπολίτη;