2019-02-02 Ημερίδα για τη φέτα

Η εισήγησή μου, στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" στα πλαίσια της Zootechnia 2019.

Η κατοχύρωση των ονομάτων προϊόντων με το συνθετικό Μακεδονία είναι αλληλένδετη με το πρόβλημα της στρεβλής εφαρμογής της Συνθήκης των Παρισίων, η οποία απαγορεύει τη χρήση του ονόματος Ελλάς.

Έχουμε πουλήσει όχι μόνο τη Μακεδονία αλλά και την χώρα μας, την Ελλάδα. Πρέπει να δράσουμε σύντομα και γρήγορα αλλιώς σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ αργά.

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για να παρευρεθούμε στη σημαντική αυτή εκδήλωση για ένα από τα βασικότερα εθνικά προϊόντα μας, τη ΦΕΤΑ.

Αναμφίβολα οι διαχρονικές ενέργειες του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αλλά και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “Δήμητρα” αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη διαμόρφωση της εθνικής μας στρατηγικής για την παγκόσμια εδραίωση του trademark της φέτας.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε, με την ευκαιρία και των τελευταίων γεγονότων στη διεθνή πολιτική, να επισημάνουμε την μέριμνα την οποία οφείλουμε να δείξουμε όλοι μας, πολιτικοί, δημόσιοι οργανισμοί και εταιρείες όσον αφορά το θέμα των αντίστοιχων προϊόντων της Μακεδονίας.

Διότι και αυτό το θέμα αποτελεί μια προέκταση, του γενικότερου πλάνου διαμόρφωσης της στρατηγικής για την προώθηση της ΦΕΤΑΣ στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Επιτρέψτε μου να διευρύνω το πεδίο για λίγο, πέραν του συγκεκριμένου παραδείγματος και να σας αναφέρω πως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών μόλις εικοσιτέσσερις εταιρείες έσπευσαν να κατοχυρώσουν το εμπορικό σήμα “Μακεδονία” και τα παράγωγα του σε αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ το πιθανό πεδίο εφαρμογής υπερβαίνει τις 4.000 επιχειρήσεις.

Βέβαια, το πρόβλημα όσον αφορά το όνομα ενός προϊόντος είναι πολύ βαθύτερο και αφορά την στρεβλή ερμηνεία της Συνθήκης των Παρισίων του 1883 η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση, έναν αιώνα αργότερα, το 1975 και εφαρμόζεται – στρεβλά – από το 2012, απαγορεύοντας την χρήση των ονομάτων Κρατών, εμβλημάτων, συμβόλων, θυρεών και άλλων συμβόλων, μεταξύ των οποίων και το όνομα ΕΛΛΑΣ.

Με απλά λόγια, δεν μπορεί ένας πολίτης να κατοχυρώσει το όνομα της επιχείρησης του εφ' όσον αυτό περιέχει ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη ΕΛΛΑΣ ή το όνομα κάποιου άλλου κράτους και ως εκ τούτου χάνεται η δυνατότητα έμμεσης διαφήμισης της χώρας.

Όλα αυτά παρά την ύπαρξη εξαίρεσης της ίδιας Συνθήκης η οποία προβλέπει πως η απαγόρευση δεν είναι υποχρεωτική "εφ' όσον η προβλεπομένη ως ανωτέρω υπό στοιχείον α' χρήσις ή καταχώρησις δεν είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να δημιουργή εις το κοινόν την εντύπωσιν δεσμού μεταξύ του εν λόγω οργανισμού και των θυρεών, σημαιών, εμβλημάτων, αρχικών γραμμάτων και ονομασιών ή εαν η χρήσις ή καταχώρησις αύτη δεν είναι πράγματι τοιαύτης φύσεως ώστε να εξαπατά το κοινόν περί της υπάρξεως δεσμού μεταξύ του χρήστου και του οργανισμού".

Την ίδια στιγμή χώρες όπως η Τσεχία προβαίνουν σε ενέργειες αλλαγής του συνταγματικού τους ονόματος για να παρακάμψουν την απαγόρευση της Συνθήκης των Παρισίων. Η εν λόγω χώρα προώθησε συνταγματική αλλαγή το 2016 υιοθετώντας το σύντομο “Τσεχία” έναντι του “Τσεχική Δημοκρατία” κάνοντας ταυτόχρονα διαθέσιμη τη χρήση του και σε προϊόντα με απώτερο στόχο τη διαφήμιση της χώρας.

Σας καλώ να σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση καταχρηστικής εφαρμογής της Συνθήκης των Παρισίων από το νεοβαπτιζόμενο κράτος, την ώρα που εμείς όχι μόνο δεν δρούμε για την κατοχύρωση του ονόματος “Μακεδονία” αλλά εμποδίζουμε την χρήση του ονόματος “Ελλάς”.

Εκτός από εκπρόσωπος πολιτικού κόμματος σας απευθύνω αυτή την σημαντική παρατήρηση, ως παθών, ελεύθερος επαγγελματίας, στην προσπάθεια μου να κατοχυρώσω το όνομα της επιχείρησης μου, Onitas Hellas και χάνοντας €1.000 σε παράβολα και δικηγορικές αμοιβές επειδή η ελληνική πολιτεία μου αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα.

Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε συντονισμένες ενέργειες, σε διεθνές επίπεδο, για την ανανέωση των Συνθηκών συνολικά, ώστε να καταστεί σαφές το εμπορικό πλαίσιο που κάθε χώρα μπορεί να δρα ή να μη δρά και να μη μένουμε άπραγοι απέναντι σε αδιέξοδα όπως αυτό που δημιουργήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, το 2016, όταν οι τελευταίες ήγειραν αντιθέσεις ενάντια στην προστασία της ονομασίας προέλευσης της φέτας στο πλαίσιο της TTIP ή την περίπτωση της συμφωνίας CETA μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά η οποία ήταν εξίσου προβληματική.

Οφείλουμε να είμαστε μια από τις χώρες πρωτοπόρους που θα διαμορφώσουν το νέο διεθνές πλαίσιο στο οποίο τα ελληνικά προϊόντα θα έχουν τη θέση και τα δικαιώματα που τους αξίζουν ενώ θα κατοχυρώνονται εθνικά και περιφερειακά σύμβολα χωρίς περιορισμό όμως για τους κατοίκους της ίδιας μας της χώρας.

Η Ένωση Κεντρώων στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαφήμιση των ελληνικών προϊόντων και των Ελλήνων παραγωγών στο εξωτερικό, παράγοντας θετικό κλίμα και όχι μεμψιμοιρίες, διότι αυτό που πολλές φορές μας λείπει ως λαός είναι να πιστεύουμε στον εαυτό μας και τις δυνατότητες μας.

Διότι είμαστε δυνατοί αρκεί να το πιστέψουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.