Πολίτες Μπροστά

ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Πρωτοβουλία για την Κεντρική ΜακεδονίαΣυγκροτήσαμε την κίνηση Πολίτες Μπροστά γιατί θέλουμε την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση:

 • στην υπηρεσία των πολιτών,
 • μακρυά από κόμματα και ιδιοτελή συμφέροντα,
 • στο πλευρό των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας,
 • υποστηρικτή παραγωγικών καινοτόμων πρωτοβουλιών,
 • αρωγό στα κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των κατοίκων,
 • χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς,
 • για την ανάκαμψη της οικονομίας στην Περιφέρεια,
 • για την κοινωνική συνοχή,
 • για την ισόρροπη ανάπτυξη,
 • για την έξοδο από την κρίση.

Με επίγνωση των λανθασμένων πρακτικών του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στα όρια της χρεωκοπίας και της διεθνούς απομόνωσης -αλλά και χωρίς να παραγνωρίζουμε τα όσα έχουν επιτευχθεί μετά τη μεταπολίτευση- σχεδιάζουμε τη νέα εποχή για την Περιφέρεια και τους κατοίκους της.

Επιδιώκουμε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης που:

 • θα στηρίζεται στις ενδογενείς παραγωγικές δυνατότητες της Περιφέρειας,
 • θα είναι βιώσιμο στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον,
 • θα προωθεί την επιχειρηματικότητα,
 • θα ενσωματώνει την καινοτομία,
 • θα είναι εξωστρεφές.

Επιθυμούμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που:

 • θα διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή κόστους και οφέλους των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και
 • θα προνοεί για την προστασία των κοινωνικά αδύναμων.

Κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής μας είναι κάθε προσπάθεια, κάθε διαθέσιμος πόρος, κάθε σχέδιο να στοχεύει στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που βάζει σε άμεσο κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και φαλκιδεύει το μέλλον μας, του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Δεν νοείται πρόγραμμα, πρωτοβουλία, μέτρο, αν δεν υποστηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα, αν δεν ενισχύει την απασχόληση των νέων. Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, θερμοκοιτίδες καινοτόμων εφαρμογών, προγράμματα ενημέρωσης, προωθητικές ενέργειες και ό,τι άλλο διαθέτει η διεθνής εμπειρία πρέπει να επιστρατευθούν σ’ αυτόν τον στόχο.

Πρόταση Ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σήμερα που η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση συνοχής, ταυτότητας και προοπτικής, οι Περιφέρειες -κορμός της Ευρωπαϊκής διάρθρωσης- θα πρέπει να διαθέτουν διοικήσεις με όραμα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που από την ίδια της θέση θα μπορούσε να διακρίνεται σε Ευρωπαϊκή κλίμακα στις εφαρμογές περιφερειακών πολιτικών, έχει καταντήσει ουραγός ακόμη και σε εθνικό επίπεδο.

Ο νέος ρόλος που πρέπει να διεκδικήσουν οι Περιφέρειες στη χώρα, πρέπει να μας ωθήσει σε συνεργασία και πύκνωση των συνεργιών με τις άλλες Περιφέρειες, την ανάπτυξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει μεγάλη σημασία η ενδυνάμωση του αναπτυξιακού, οδικού και ενεργειακού άξονα της Εγνατίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον ιστό ανάδειξης του βορειοελλαδικού χώρου, από τον Έβρο μέχρι το Ιόνιο, ως ενιαίας αναπτυξιακής ζώνης.

Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να γίνει με σπασμωδικές και αποσπασματικές ενέργειες, με ρουσφέτια και παλαιοκομματικές πρακτικές που ευνοούν τους «δικούς μας» και τους «κολλητούς» σε βάρος των ικανών και, τελικά, της κοινωνίας. Είναι απολύτως αναγκαίο να συνταχθούν και να εξασφαλίσουν την ευρύτερη συναίνεση συγκροτημένα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση συνθηκών ανάκαμψης.

Η δική μας πρόταση για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Περιφέρειας στηρίζεται σε ένα Σχέδιο που:

 • θα περιλαμβάνει συμφωνημένους και ιεραρχημένους στόχους
 • θα στηρίζεται στην ορθολογική διαχείριση των πόρων, τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια των αποφάσεων.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το μέλλον της Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τους ανθρώπους και τους πόρους της, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της γεωγραφικής της θέσης:

 • Στον πρωτογενή τομέα η ποικιλία του φυσικού τοπίου -με τις εκτεταμένες πεδιάδες και τους ημιορεινούς όγκους, σε συνδυασμό με τα πλούσια αποθέματα υδάτινων πόρων- προσφέρει πλήθος αγροτικών προϊόντων. Μαζί με τις παραδοσιακές καλλιέργειες, νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως κρασί με σήμανση ΟΠΑΠ, λάδι και ελιές, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και βότανα, συνιστούν ισχυρό πλεονέκτημα της ευρύτερης περιοχής. Είναι αναγκαία μία πολιτική που θα απελευθερώσει τις δυνάμεις των νέων αγροτών, με πρωτοποριακές δράσεις εξειδικευμένων καλλιεργειών σε χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα και με προκαθορισμένες και απλά σχεδιασμένες διαδικασίες χρηματοδότησης. Η συμβολή των ερευνητικών πανεπιστημιακών και άλλων κέντρων πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο ώστε στα προϊόντα της γης να ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες από την παραγωγή και την επεξεργασία, μέχρι τη συσκευασία, την προβολή και την προώθηση.
 • Στη μεταποίηση, όπου οι παραδοσιακοί κλάδοι έχουν καταστραφεί, υπάρχουν πάντα δυνατότητες για νέα προϊόντα, ανταγωνιστικά κυρίως με την ποιότητά τους, σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, η ένδυση, τα χημικά, οι νέες τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τη μακρά βιομηχανική παράδοση μπορεί να οικοδομηθεί μία νέα παραγωγική βάση, εξωστρεφής και ανταγωνιστική.
 • Στον τομέα των υπηρεσιών υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις για ένα αναπτυξιακό άλμα:Μεταφορές και υπηρεσίες αποθήκευσης, συσκευασίας και διανομής, που βασίζονται σε δίκτυα σύγχρονων υποδομών (Εγνατία, ΠΑΘΕ, Σιδηροδρομικοί άξονες και Προαστιακό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Λιμάνι, Αεροδρόμιο), προσφέρονται για την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, δίνοντας στις επιχειρήσεις προνομιακές προσβάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και τεράστια οφέλη για την Περιφέρεια.
 • Πανεπιστημικά και τεχνολογικά ιδρύματα, από τα μεγαλύτερα της χώρας, μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές και υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό από ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον και να συμβάλουν με την έρευνα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας, αρκεί να κάνουν το άλμα προς την αριστεία και να ανοιχτούν στον κόσμο.
 • Τουριστικοί πόροι, που έχουν κακοπάθει από το μοντέλο που ακολουθήθηκε ως τώρα, αλλά που διατηρούν την αξία τους (αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι όλων των εποχών και ιστορικών περιόδων, ακτές που εκτείνονται από τις παρυφές του Ολύμπου μέχρι τις εκβολές του Στρυμώνα, λίμνες και ορεινοί όγκοι μοναδικής ομορφιάς, προστατευόμενες περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας) προσφέρονται για τη διαμόρφωση ενός τουριστικού προϊόντος σύνθετου, ελκυστικού και ετήσιας διάρκειας. Με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας, μακριά από το αρπακτικό μοντέλο του παρελθόντος, μπορεί συνολικά η Κεντρική Μακεδονία να γίνει τουριστικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας.
 • Υπηρεσίες υγείας, υψηλής στάθμης, συνθήκες διαμονής προνομιακές, χάρις στο κλίμα και το περιβάλλον, διάσπαρτες ιαματικές πηγές, εφόσον συνδυαστούν μπορούν να αναπτύξουν τον τουρισμό υγείας, έναν κλάδο με μεγάλες προοπτικές.
 • Γεωθερμία, αιολικό δυναμικό, φυσικό αέριο, μπορούν να συνεισφέρουν στην ενεργειακή αυτονομία της Περιφέρειας. Αγροτική παραγωγή, βιομηχανίες, δημόσια κτίρια και οικισμοί μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις καθαρές μορφές ενέργειας.
 • Στην Περιφέρεια έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. Οι περιορισμένοι χρηματικοί πόροι πρέπει να κατευθυνθούν σε επιλεγμένα έργα με κριτήρια συνολικότερη ωφέλεια και χρησιμότητά τους και όχι την εξυπηρέτηση τοπικών ή άλλων ιδιοτελών συμφερόντων, που είναι απαράδεκτες και φαύλες πρακτικές του παρελθόντος. Αυτό που απαιτείται είναι καλύτερος σχεδιασμός απόδοσης και εκμετάλλευσης, ώστε να υπηρετείται ο στόχος της «Έξυπνης Περιφέρειας».
 • Η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί σε πραγματικό μητροπολιτικό κέντρο και να λειτουργήσει ως διεθνής πόλος χρηματιστικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, έρευνας, πολιτισμού, εμπορίου, διαμετακόμισης, ως τουριστικός προορισμός μεγάλης εμβέλειας. Χωρίς να απορροφά τη δυναμική της περιφέρειας, θα πρέπει να διαχέει τα προνόμια της ισχυρής της θέσης, να λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα επαρχιακά κέντρα, προωθώντας λειτουργικές εξειδικεύσεις στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου χωρικού προτύπου.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της δημόσιας υγείας ως κοινωνικού αγαθού και η προστασία του πληθυσμού από τους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους αποτελούν τον άλλον πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Διαρκής πρέπει να είναι η φροντίδα της περιφέρειας για την προστασία των υδατικών και χερσαίων οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν ιδίως από κάθε είδους ρυπαντές. Η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία -σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες και κίνητρα για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την αξιοποίηση των αποβλήτων-απορριμμάτων- προσφέρει επαρκές πλαίσιο. Για να είναι όμως και αποτελεσματικό απαιτείται συνεχής μέριμνα και ενεργοποίηση κατάλληλων δομών στο πλαίσιο της Περιφέρειας για τον έλεγχο της εφαρμογής του.

Χρηστή διοίκηση, ορθολογική διαχείριση των πόρων

Έχουμε επίγνωση ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Για την καλύτερη αξιοποίησή τους πρέπει να προχωρήσει άμεσα η συγκρότηση ολοκληρωμένων πολυ-τομεακών και πολυ-ταμειακών περιφερειακών προγραμμάτων με την ενσωμάτωση χρηματοδοτήσεων του Αγροτικού Τομέα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής ώστε οι πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου να κατευθυνθούν στις Περιφέρειες και, παράλληλα, να περιοριστούν τα κεντρικά-τομεακά προγράμματα σε παρεμβάσεις αμιγώς εθνικού ενδιαφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετες πηγές για τη χρηματοδότηση αναγκαίων έργων που θα βελτιώνουν τη λειτουργικότητα της Περιφέρειας και θα υποστηρίζουν την παραγωγική της δυναμική. Επεξεργασμένες προτάσεις για απευθείας κοινοτική χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων, με βάση το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχέδιο:

 • για την αντιμετώπιση οξυμένων κοινωνικών, οικονομικών και χωρικών προβλημάτων,
 • για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων,
 • για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επεμβάσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, είναι μια σημαντική προοπτική που μπορεί να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους.

Η Περιφέρεια, στο μέτρο των θεσμικών δυνατοτήτων της, πρέπει να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: οι διαδικασίες εγκατάστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων να γίνουν διαφανείς και απλούστερες, η γραφειοκρατία να περιοριστεί. Η Περιφέρεια οφείλει να υποστηρίξει τις Συμπράξεις Ιδιωτών-Δημοσίου καθώς και διάφορες μορφές συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, από όπου μπορούν να αντληθούν πρόσθετοι ιδιωτικοί πόροι.

Στην Περιφέρεια είναι σε εξέλιξη ιδιωτικοποιήσεις σε κρίσιμους τομείς. Στα θέματα αυτά θα κινηθούμε με βάση την αρχή: το κράτος ρυθμίζει, η κοινωνία ελέγχει, η ιδιωτική πρωτοβουλία παράγει. Καθοριστικό κριτήριο πρέπει να είναι το δημόσιο συμφέρον. Όποια μορφή και αν ακολουθηθεί, η συμφωνία πρέπει περιλαμβάνει σοβαρές επενδύσεις, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, να είναι βιώσιμη και να εξασφαλίζει για τον καταναλωτή καλές υπηρεσίες με μειωμένο κόστος.

Επειδή υπάρχει αμαρτωλό παρελθόν στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, και από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η διαφανής, χρηστή και ορθολογική διαχείριση των πόρων. Θα εργαστούμε ώστε οι μηχανισμοί έλεγχου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά και να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την παραγωγική αξιοποίηση των πόρων. Με βάση αυτά τα κριτήρια και την εμπειρία από τη λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας θα αξιολογηθούν και να επαναπροσδιοριστούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου.

Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη

Η διαφάνεια, η φιλικότητα, η εμπιστοσύνη και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας πρέπει να χαρακτηρίζουν τη σχέση των υπηρεσιών της περιφέρειας με τον πολίτη. Πρώτα ο πολίτης, το σύνθημα που θέλουμε να γίνει πράξη.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει τα μέσα για την απλοποίηση των διαδικασιών, για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, για τον απαραίτητο δημόσιο έλεγχο. Μπορεί να διασφαλίσει σε όλους ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα της Περιφέρειας, να δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης, της προόδου των έργων, της υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα ώστε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση για την υπόθεσή τους και η πληροφόρηση όλων να είναι ισότιμη και άμεση. Για παράδειγμα, αξιοποιώντας αυτά τα μέσα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί αδειοδότησης επιχειρήσεων θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους και θα διευκολύνουν την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επιδιώκουμε η Περιφέρεια να λειτουργεί και ως «παρατηρητήριo» εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των τομεακών πολιτικών. Γι’ αυτό πρέπει να επανεξεταστούν και οι σχέσεις των περιφερειακών υπηρεσιών του κεντρικού κράτους με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Το περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να αναβαθμιστεί σε όργανο πολιτικής διαβούλευσης, να λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις και να ελέγχει την Περιφερειακή Διοίκηση. Αυτό θα γίνει με την ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας του, ανάλογου με τον Κανονισμό της Βουλής.

Με την εμπειρία της πρώτης περιόδου λειτουργίας του θεσμού των Περιφερειών πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις με την Κεντρική Διοίκηση καθώς και οι σχέσεις με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ με τους οποίους επιδιώκουμε να αναπτυχθούν οι συνέργειες και συνεργασίες, απαλείφοντας τις δυσλειτουργίες και περιορίζοντας τις αλληλοεπικαλύψεις. Η Περιφέρεια μπορεί να γίνει αποτελεσματικό όργανο στα χέρια των πολιτών για τη διαχείριση της ζωής και του τόπου τους.

Πολίτες Μπροστά!

Είναι καιρός να απαλλάξουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την αδιαφάνεια, τον κομματισμό, τη μικροπολιτική και την εσωστρέφεια που χαρακτήρισαν τη λειτουργία του αυτοδιοικητικού θεσμού στα πρώτα βήματά του. Η πρώτη τετραετία της αιρετής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποδείχθηκε μία χαμένη τετραετία, σε μια κρίσιμη για την περιφέρεια και τη χώρα περίοδο. Σ’ αυτήν την πρώτη σημαντική περίοδο, το δημοκρατικό έλλειμμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, χρόνο με το χρόνο, μεγάλωνε με τη διαρκή υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών συμβούλων και τον εκφυλισμό της λειτουργίας των επιτροπών. Βασικοί θεσμοί της μεταρρύθμισης του Σχεδίου Καλλικράτης -όπως η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης- δεν λειτούργησαν, ενώ οι παρατάξεις δεν είχαν την υποστήριξη που θα έπρεπε για να ασκήσουν τον ουσιαστικό ρόλο τους στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών της περιφερειακής ανάπτυξης.

Στο εσωτερικό της Περιφέρειας διαπιστώνονται ανισορροπίες και ανισότητες ανάμεσα στις επιμέρους χωρικές ενότητες σε σχέση με το επίπεδο ευημερίας, καθώς και στους παραγωγικούς κλάδους. Η μείωση των ανισοτήτων, η εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών τάσεων, γενικότερα η ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής της Περιφέρειας, είναι κεντρικός στόχος του προγράμματός μας. Αυτό σημαίνει πολιτικές που στηρίζονται στη συνεργασία, επιδιώκουν συμπληρωματικότητα και γενικότερα προάγουν το μοντέλο της αναπτυξιακά ολοκληρωμένης περιφέρειας. Κόστη και οφέλη της ανάπτυξης πρέπει να μοιράζονται δίκαια όχι μόνο μεταξύ των κατοίκων αλλά και στις διάφορες περιοχές της Περιφέρειας.

Οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν δικαίωμα και μπορούν να επωφεληθούν από τον κόπο τους αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του τόπου.

Οι Πολίτες Μπροστά δεσμεύονται για τη συνδιαμόρφωση ενός Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδίου που θα προκύψει με τη συμμετοχή όσων εμπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία, όπως οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς, και την υποστήριξη ανθρώπων που είναι γνώστες των δεδομένων της Περιφέρειας. Ένα στρατηγικό σχέδιο:

 • με συμπληρωματικότητα,
 • με συνέργειες,
 • με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους,
 • σε ένα πλαίσιο στήριξης με πόρους τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς.

Ένα σχέδιο που θα εμπεδώνει την ισόρροπη ανάπτυξη, με ενίσχυση της απασχόλησης, καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, χωρίς πρακτικές υδροκεφαλισμού του κέντρου σε βάρος της περιφέρειας.