Πρωτοβουλία 3: Νέα ώθηση στην αγροτική παραγωγή

Το μικρό μέγεθος των γεωργικο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν επιτρέπει την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας που θα κάνουν τα προϊόντα ανταγωνιστικά στην ελληνική και τις ξένες αγορές. Η μικρή εκμετάλλευση δεν ευνοεί την εφαρμογή καινοτομιών, δεν δημιουργεί βιώσιμες μονάδες συσκευασίας και μεταποίησης, ενώ η προβολή των προϊόντων και η διανομή είναι σχεδόν αδύνατη από κάθε παραγωγό ξεχωριστά.

Πρωτοβουλία 2: Η καινοτομία οδηγός της ανάπτυξης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό και θεσμούς που είναι σε θέση –εφόσον στηριχθούν και διαμορφωθεί ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον– να δώσουν νέα δυναμική στην ανάπτυξη.

Πολιτικό Ιντερμέδιο 1 - Το ψέμμα της απορρόφησης

Για να βάλουμε και λίγη μουσική στη ζωή μας και πιο συγκεκριμένα "σκληρό ροκ". Επειδή κάποιοι προσπαθούν να οδηγηθούμε σε βουβές εκλογές και χωρίς ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση επί των δημοσίων έργων και των πεπραγμένων της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι Πολίτες βγαίνουν Μπροστά και αναδεικνύουν με ουσιαστική αντιπολίτευση τα ψέμματα σχετικά με την απορρόφηση του Ε.Σ.Π.Α.

Πρωτοβουλία 1: Η Περιφέρεια να σχεδιάσει και να ηγηθεί στην προσπάθεια.

Οι Πολίτες Μπροστά λέμε: η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει υπόθεση της Περιφέρειας. Δεν είναι υπόσχεση. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να δώσει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και να οδηγήσει στην ευημερία. Θα πρέπει όμως να διαθέτει διοίκηση με όραμα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να διαθέτει σχέδιο.

Pages