Ξανά με την Ένωση Κεντρώων.

Το 2004 γράφτηκα μέλος στην Ένωση Κεντρώων. Τότε ήμουν 20 ετών και η Ε.Κ. ήταν πολιτικά η πρώτη μου επιλογή, η πρώτη μου ψήφος και στις βουλευτικές και ευρωπαϊκές εκλογές εκείνης της χρονιάς θυμάμαι τον εαυτό μου να μοιράζει φυλλάδια και να κολλάει αυτοκόλλητα στη Θέρμη. Προσπαθήσαμε τότε και και με τον ομογενή από τη Γερμανία Γ.Γ. να φτιάξουμε όμορφο το πρώτο website της Ε.Κ. το οποίο τώρα είναι εγκαταλειμμένο.

Πρωτοβουλία 4: Η βιομηχανία μπορεί να κερδίσει το μέλλον


Η αναζωογόνηση της βιομηχανίας πρέπει να στηριχθεί σε νέα προϊόντα, ανταγωνιστικά κυρίως με την ποιότητά τους, σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, η ένδυση, τα χημικά, οι νέες τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τη μακρά βιομηχανική παράδοση μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα παραγωγική βάση, εξωστρεφής και ανταγωνιστική.

Πρωτοβουλία 3: Νέα ώθηση στην αγροτική παραγωγή

Το μικρό μέγεθος των γεωργικο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν επιτρέπει την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας που θα κάνουν τα προϊόντα ανταγωνιστικά στην ελληνική και τις ξένες αγορές. Η μικρή εκμετάλλευση δεν ευνοεί την εφαρμογή καινοτομιών, δεν δημιουργεί βιώσιμες μονάδες συσκευασίας και μεταποίησης, ενώ η προβολή των προϊόντων και η διανομή είναι σχεδόν αδύνατη από κάθε παραγωγό ξεχωριστά.

Πρωτοβουλία 2: Η καινοτομία οδηγός της ανάπτυξης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό και θεσμούς που είναι σε θέση –εφόσον στηριχθούν και διαμορφωθεί ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον– να δώσουν νέα δυναμική στην ανάπτυξη.

Πρωτοβουλία 1: Η Περιφέρεια να σχεδιάσει και να ηγηθεί στην προσπάθεια.

Οι Πολίτες Μπροστά λέμε: η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει υπόθεση της Περιφέρειας. Δεν είναι υπόσχεση. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να δώσει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και να οδηγήσει στην ευημερία. Θα πρέπει όμως να διαθέτει διοίκηση με όραμα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να διαθέτει σχέδιο.

Pages