Αποστασία

2018-09-28 Όλα για την σάπια καρέκλα

Σήμερα χιλιάδες συνάδελφοι επαγγελματίες θα προσέλθουν στις οθόνες των υπολογιστών τους ή στα γκισέ της Εφορίας για να πληρώσουν την 2η δόση του φόρου εισοδήματος. Το ίδιο θα κάνουν μέσω πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ. Κάποιοι που έχουν χρεωστικό ΦΠΑ θα ενημερωθούν από το λογιστή τους πόσα χρήματα πρέπει να καταβάλλουν στο τέλος του επόμενου μήνα.

15 Ιουλίου - Μνήμη Ιουλιανών

Εκείνον τον Ιούλιο του 1965 ένας παλλόμενος λαός ακολουθεί τον Γεώργιο Παπανδρέου στην ανοικτή ρήξη του με το Παλάτι. Κυρίαρχο σύνθημα προς το νεαρό Κωνσταντίνο είναι: "Παρ' τη μάνα σου και μπρος, δεν σε θέλει ο λαός".