Θέρμη

2018-10-31 Βελτιώνω την πόλη μου (#not)

Σίγουρα τα χρήματα από την Ε.Ε. δεν πηγαίνουν χαμένα. Φτιάχνονται διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης απόκρισης (real-time e-services) τόσο στους μητροπολιτικούς δήμους όσο και στους περιφερειακούς.

Παρ' όλα αυτά είναι άλλο η καταχώρηση ενός αιτήματος και άλλο η επίλυση του. Πριν από λίγο έλαβα e-mail επίλυσης σε αίτημα μου προς το Δήμο Θέρμης, πριν τέσσερα (4)! χρόνια μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα παραπόνων.

Το θέμα: να πάει ένας-δυο κάδοι της καθαριότητας λίγο παρακάτω αν είναι δυνατόν.