Κέντρο

8 Ιουλίου - Γέννηση Αλεξάνδρου Παπαναστασίου

Γεννήθηκε σαν σήμερα. Τον τιμούμε ως θεματοφύλακες των ιδεών του για Ισότητα - Δημοκρατία - Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πρωθυπουργός της Αβασίλευτης Δημοκρατίας (Β' Ελληνικής Δημοκρατίας), ιδρυτής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρωτοπόρος του Αγροτικού Ζητήματος και του πολιτικού Κέντρου.