Μητσοτάκης

15 Ιουλίου - Μνήμη Ιουλιανών

Εκείνον τον Ιούλιο του 1965 ένας παλλόμενος λαός ακολουθεί τον Γεώργιο Παπανδρέου στην ανοικτή ρήξη του με το Παλάτι. Κυρίαρχο σύνθημα προς το νεαρό Κωνσταντίνο είναι: "Παρ' τη μάνα σου και μπρος, δεν σε θέλει ο λαός".