Μνημόνιο

2018-08-12 Ποια έξοδος από τα μνημόνια;

Ήθελα αυτό το άρθρο από το αρχείο μου να το μοιραστώ μαζί σας πριν από καιρό. Αλλά ένιωθα πως δεν ήταν η κατάλληλη ώρα. Αν κάποιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, την επιτήρηση, τις διεθνείς συστάσεις ας το διαβάσουν προσεκτικά. Χρησιμοποιήσαμε ως χώρα δανεικά χρήματα για να οικοδομήσουμε μια ευημερία μεν, επίπλαστη δε.

2017-05-13 Έξοδος στις αγορές;

Η Ελλάδα για να βγει από τον κύκλο της ύφεσης και να ανακάμψει πρέπει ή να γίνει παραγωγός χώρα ή να προσελκύσει επενδύσεις.

Ο στόχος δε θα πρέπει να είναι η λεγόμενη "έξοδος στις αγορές". Η "έξοδος στις αγορές" για δανεισμό αποτελεί μεγάλη πολιτική απάτη. Το να δανειστούμε ποσά με μεγαλύτερο επιτόκιο, χωρίς πολιτικές δέσμευσης έγκαιρης αποπληρωμής οδηγεί πάλι στο φαύλο κύκλο.