Περιφέρεια

Επίσχεση εργασίας Ο.Α.Σ.Θ. - Μάιος 2017

Όμορφη η εικόνα του νεογέννητου αλλά κάποτε δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με τα προβλήματα της περιφέρειας;

Πλημμύρες 2014, Πλημμύρες και Παγετός 2015, Κατολισθισεις 2016, Απεργία Ο.Α.Σ.Θ. 2016, Απεργία Ο.Α.Σ.Θ. 2017.