Φέτα

2019-02-02 Ημερίδα για τη φέτα

Η εισήγησή μου, στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" στα πλαίσια της Zootechnia 2019.

Η κατοχύρωση των ονομάτων προϊόντων με το συνθετικό Μακεδονία είναι αλληλένδετη με το πρόβλημα της στρεβλής εφαρμογής της Συνθήκης των Παρισίων, η οποία απαγορεύει τη χρήση του ονόματος Ελλάς.