2018-10-31 Μερικές σκέψεις για την συνταγματική αναθεώρηση

Μερικές σκέψεις για την συνταγματική αναθεώρηση:

• Συνταγματική θέσπιση της απλής αναλογικής
• Αποχωρών εκλεγμένος με λίστα να παραδίδει την έδρα
• Καθιέρωση εισαγγελέα στις προμήθειες στρατού
• Μέγιστο θητειών για τους βουλευτές
• Αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια
• Κατάργηση του νόμου ευθύνης υπουργών
• Παύση εκβιασμού των εκλογών μέσω της εκλογής ΠτΔ

και άλλα πολλά! Μακάρι να τα δεχτεί το πολιτικό σύστημα, αλλά είμαι απαισιόδοξος. Πιστεύω πως και να τα δεχτεί θα προσπαθήσει να τα διαμορφώσει έτσι, ώστε η εκάστοτε κυβέρνηση να εμποδίζει πάντα την φωνή της αντιπολίτευσης.