Πρωτοβουλία 3: Νέα ώθηση στην αγροτική παραγωγή

Το μικρό μέγεθος των γεωργικο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν επιτρέπει την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας που θα κάνουν τα προϊόντα ανταγωνιστικά στην ελληνική και τις ξένες αγορές. Η μικρή εκμετάλλευση δεν ευνοεί την εφαρμογή καινοτομιών, δεν δημιουργεί βιώσιμες μονάδες συσκευασίας και μεταποίησης, ενώ η προβολή των προϊόντων και η διανομή είναι σχεδόν αδύνατη από κάθε παραγωγό ξεχωριστά.

Πρωτοβουλία 2: Η καινοτομία οδηγός της ανάπτυξης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό και θεσμούς που είναι σε θέση –εφόσον στηριχθούν και διαμορφωθεί ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον– να δώσουν νέα δυναμική στην ανάπτυξη.

Πρωτοβουλία 1: Η Περιφέρεια να σχεδιάσει και να ηγηθεί στην προσπάθεια.

Οι Πολίτες Μπροστά λέμε: η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει υπόθεση της Περιφέρειας. Δεν είναι υπόσχεση. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να δώσει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και να οδηγήσει στην ευημερία. Θα πρέπει όμως να διαθέτει διοίκηση με όραμα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να διαθέτει σχέδιο.

"Πολίτες Μπροστά"

Εδώ και λίγες εβδομάδες, έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητα μου, ως περιφερειακός σύμβουλος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον συνδυασμό της κυρίας Νιόβης Παυλίδου, "Πολίτες Μπροστά". Στην ακόλουθη καταχώρηση θα περιγράψω συνοπτικά το συνδυασμό και τους στόχους του και όσο περνάει ο καιρός θα γίνω πιο συγκεκριμένος στις πρωτουβουλίες που θα ήθελα να προωθήσω προσωπικά.

Πολιτική Θέση

Making History

If they told me back in 2003 I couldn't believe it. That 8 years later I will be a part of a successfull and thriving free software organization with lot of young and happy people, international affiliations and a reference for GNU/Linux in Greece.

We happened to start from 0. Bohemians at the port. I loved that. Then straightforward to the most dense financial district of the Balkans. After that two tough years into the deep hole of the financial crisis, bleeding to support and support with bleeding.

Pages